Acties

Op deze pagina worden lopende acties of acties die hebben plaatsgevonden, weergegeven. Wij willen iedereen enorm bedanken voor hun bijdrage hierin. Door jullie steun kunnen wij Lex de beste kansen geven!

Media

Om ons doel te kunnen bereiken, namelijk zoveel mogelijk geld inzamelen voor behandeling van Lex zijn ziekte, is bekendheid en aandacht heel belangrijk. Alle initiatieven zijn daarom van harte welkom! Heeft u ideeën of suggesties, neem dan contact met ons op.